Instytucje publiczne i prywatne


Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. w Pabianicach

We współpracy z Centrum Kształcenia Biznesu zorganizowałam i przeprowadziłam kursy języka rosyjskiego online, w których uczestniczyli pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Centrum nauczania i certyfikacji języka polskiego Inozemna Mowa w Łucku

Z Centrum Inozemna Mowa współpracowałam kilka lat, prowadząc zdalnie dla kursantów z Ukrainy zajęcia języka polskiego przygotowujące do egzaminów certyfikatowych. W Łucku uczestniczyłam też kilkakrotnie w pracach Komisji podczas sesji egzaminacyjnych.

Novum - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Dla NOVUM opracowałam autorski zakres merytoryczny kursu języka polskiego jako obcego dla Czechów na poziomie A1-A2. Kurs ten zawiera 36 jednostek przeznaczonych do wykorzystania na platformie e-learningowej.

Instytut Turystyki w Krakowie

Dla Instytutu Turystyki w Krakowie przygotowałam i przeprowadziłam kurs języka rosyjskiego w ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji pracowników marki Hotel Kazimierz”.

Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie

Dla MOT w Krakowie wykonałam usługę pisemnego tłumaczenia tekstu specjalistycznego z języka polskiego na język rosyjski. Przedmiotem tłumaczenia był Katalog produktów i usług branży medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wykonałam usługę tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język rosyjski. Przedmiotem tłumaczenia były teksty popularyzatorskie, promocyjne, informacyjne i polityka prywatności.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

W ORE już kilkakrotnie zajmowałam stanowisko korektora i redaktora suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także podstaw programowych kształcenia w zawodach. Pełniłam również funkcję recenzenta e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty do języka polskiego.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Z ORPEG współpracuję regularnie, wyjeżdżając na obozy dla repatriantów polskich i członków ich rodzin, gdzie prowadzę kursy adaptacyjno-językowe dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dla MŚ zrealizowałam zadanie polegające na redakcji i korekcie językowej projektu Polityki Ekologicznej Państwa 2030 wraz z załącznikami.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ

Dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ zrealizowałam usługi korekty językowej tekstów polskich publikacji pt. „Poradnik dla osób z cukrzycą typu I” oraz Poradnik dla osób z cukrzycą typu II”, a także jadłospisów dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz poradnika dla rodziców pt. „Zdrowa mama i dziecko”.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie

Dla IRMiR wykonałam korektę językową trzech publikacji naukowych („Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych”, „Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji – doświadczenia Polski a Anglii, Danii,Francji i Niemiec” oraz „Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej”) opracowanych w ramach Projektu Gospostrateg – New UrbPact.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Dla Muzeum Sztuki w Łodzi wykonałam usługę redakcji stylistyczno-językowej tekstu i trzydziestu not związanych z realizacją zadania pod nazwą „Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi”.