Od prawie dziesięciu lat pracuję jako niezależny humanista. Jestem doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, absolwentką filologii polskiej (specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego) oraz filologii rosyjskiej (specjalność: Translatologia) na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Posiadam kwalifikacje z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i zarządzania w oświacie. Pełnię funkcję egzaminatora podczas certyfikatowych egzaminów z języka polskiego jako
obcego.
 
Prowadzę kursy i szkolenia – stacjonarnie i zdalnie, tworzę materiały dydaktyczne, wykonuję tłumaczenia i korekty językowe. Współpracuję z polskimi i zagranicznymi ośrodkami.
 
Prywatnie – kocham książki i podróże. Byłam w ponad dwudziestu krajach, a przeczytanych
książek nie liczę…
 
Stale rozwijam siebie i podejmuję nowe wyzwania zawodowe.
 
Zapraszam do współpracy!