Szkoły i Uczelnie


Uniwersytet Rzeszowski

W Centrum Polonijnym „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadziłam zajęcia dla stypendystów Programu im. Kalinowskiego z Białorusi. Zrealizowałam ze studentami następujące przedmioty: Komunikacja w języku polskim, Moduł: Aktualne problemy życia społecznego w Polsce oraz Zachowania językowe młodych Polaków. Prowadziłam również Ćwiczenia redakcyjno-ortograficzne dla stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Z PWSW w Przemyślu już kilkukrotnie współpracowałam jako członek Komisji podczas egzaminów certyfikatowych organizowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Są to egzaminy państwowe, organizowane cyklicznie. Biorą w nich udział obcokrajowcy, chcący zweryfikować swoją znajomość języka polskiego. Podczas tych egzaminów czuwałam nad ich przebiegiem, przeprowadzałam części ustne egzaminu oraz sprawdzałam prace pisemne.

Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym

W SP w Korchowie Pierwszym miałam przyjemność prowadzenia dwóch warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Były to następujące szkolenia: „Indywidualizacja  procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się” oraz „Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dla UMK w Toruniu wykonywałam korektę e-materiałów dydaktycznych w ramach projektu „E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze (zakres podstawowy)”.

Worldwide School w Warszawie

Z WWS współpracuję już od kilku lat. Dla klientów tej spółki świadczę usługi szkoleń z zakresu języka polskiego oraz rosyjskiego, głównie online.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

W WSEI w Lublinie prowadziłam „Letni kurs podstaw języka polskiego dla obcokrajowców”.  Moim zadaniem było przygotowanie autorskiego programu zajęć oraz materiałów dydaktycznych, a także realizacja kursu. Beneficjentami byli m.in. studenci z Kazachstanu, Ukrainy, Indii czy Bangladeszu.

.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Z WSIZ w Rzeszowie współpracowałam od 2015 roku przez cztery lata. Ogółem dla studentów tej uczelni przeprowadziłam ponad 1000 godzin dydaktycznych lektoratu języka polskiego jako obcego w ramach kursów całorocznych oraz intensywnych kursów poprzedzających zajęcia w roku akademickim.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dla Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wykonałam usługę opracowania redakcyjnego i korekty językowej publikacji naukowej pt. „Sprawne działania indywidualne i zespołowe. Ujęcie prakseologiczno-systemowe” autorstwa prof. Gabriela Łasińskiego.

Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Słowiańsku

Dla wykładowców Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Słowiańsku prowadziłam kursy języka polskiego on-line (we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Ambasadą RP w Kijowie).

Ługański Państwowy Uniwersytet Medyczny w Rubiżnem

Dla wykładowców oraz studentów Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Rubiżnem prowadziłam kursy języka polskiego on-line (we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Ambasadą RP w Kijowie)..

L² Language Consulting

Dla klientów spółki L² Language Consulting świadczę usługi kursów języka polskiego jako obcego i języka rosyjskiego, przede wszystkim w formule zdalnej.

Szkoła Języków Obcych LEKTOR we Wrocławiu

W Szkole Języków Obcych LEKTOR z Wrocławia prowadzę zdalne zajęcie z języka polskiego jako obcego dla kontrahentów firmy. Pracuję na wewnętrznej platformie Szkoły z kursantami z wielu krajów i na różnych poziomach zaawansowania.

Lang Language Training Centre w Warszawie

We współpracy z Lang LTC prowadzę kursy języka polskiego dla cudzoziemców online. Są to zajęcia indywidualne, dostosowane do poziomu słuchaczy. Odbywają się na ogólnodostępnych platformach e-learningowych

Cambride School of English

Z Cambridge School of English współpracuję, prowadząc zdalne kursy języka polskiego dla
cudzoziemców. Są to kursy języka ogólnego na poziomie podstawowym.

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Dla wydawnictwa Akademii Muzycznej w Krakowie wykonałam usługę korekty językowej przedskładem publikacji: „Jacek Targosz. Człowiek, pedagog, metoda” pod redakcją Agnieszki Draus oraz„Drogowskazy i labirynty. Studia nad twórczością religijną kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku” autorstwa Krzysztofa Cyrana.