Wydawnictwa


Wydawnictwo Novae Res w Gdyni

Z wydawnictwem Novae Res współpracuję w zakresie usług korekty językowej po składzie. Świadczę usługi korekty publikacji Novae Res, głównie beletrystyki – literatury kobiecej i młodzieżowej, Sci-Fi i fantasy,  kryminałów oraz literatury specjalistycznej.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie

Z PWM w Krakowie współpracowałam w ramach umowy ramowej dotyczącej korekty tekstów przed składem. Brałam udział w pracach nad „Ruchem Muzycznym”, „Polskim Rocznikiem Muzykologicznym”, czasopismem „Res Facta Nova” i innymi publikacjami.

Wydawnictwo Amare w Gdyni

We współpracy z wydawnictwem Amare dokonuję korekty językowej po składzie publikacji o charakterze romansów i literatury erotycznej.