Z biblioteczki korektora – „Jak uczyć, żeby nauczyć – kompendium wiedzy o zadaniach” Mirosławy
Cybuli

Przyszedł czas na kolejną notatkę (daleko temu tekstowi do recenzji) na temat jednej z korektorowanych przeze mnie publikacji. Tym razem skupię się na tekście znacznie bardziej
fachowym, niż prezentowany przeze mnie kilka miesięcy temu poradnik. Otóż, chcę zwrócić uwagę na pozycję pt. „Jak uczyć, żeby nauczyć – kompendium wiedzy o zadaniach” autorstwa Mirosławy Cybuli.

Sądzę, że książkę tę można by śmiało polecić wszystkim nauczycielom, prywatnym korepetytorom czy
egzaminatorom, i to z jakiejkolwiek dziedziny. Stanowi ona bowiem świetny poradnik na temat sztuki konstruowania rozmaitych zadań, będących przecież podstawowym narzędziem pracy wyżej wymienionych.

Autorka, doświadczony naukowiec i pedagog, przedstawia w swym dziele kwestię zadań z różnych
perspektyw – ucznia, konstruktora zadań, nauczyciela, korzystając z metodologii interdyscyplinarnej, o czym świadczą liczne odwołania do psychologii, filozofii czy neurolingwistyki. W rzeczowy sposób odsłania tajniki procesu efektywnego konstruowania zadań i ich rozwiązywania.

Wrażenie robi bogata bibliografia, składająca się z blisko trzystu tytułów, potwierdzająca fachowy
charakter publikacji. Szata graficzna i układ treści również działają na jej korzyść. Wszystko to
sprawia, że książkę czyta się szybko i przyjemnie, mimo że jest ona silnie nasycona treścią
merytoryczną.

To kompendium wiedzy o zadaniach powinno znaleźć się w biblioteczce osób zainteresowanych
szeroko pojętym procesem nauczania-uczenia się. Jest to książka zdecydowanie z kategorii tych, do których warto wracać i odświeżać zawartą w nich wiedzę. A ja osobiście jestem niezmiernie dumna, że jako korektor mogłam być małą częścią procesu wydawniczego tego dzieła.