Zaskocz swoich uczniów! – trzy inspirujące narzędzia online

Zaprezentowane w tym tekście strony i aplikacje, rzecz jasna, nie wyczerpują tematu wykorzystywania na zajęciach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to jednak przegląd trzech konkretnych narzędzi (które z powodzeniem wykorzystuję na zajęciach) wraz z ich przykładami zastosowania. Przykłady pochodzą z doświadczeń lekcji języka rosyjskiego, ale bez komplikacji dadzą się przetransponować  na lekcje innych języków, a być może nawet na warsztaty i szkolenia z dowolnej dziedziny. Jestem pewna, że umiejętne ich używanie zapewni nie tylko atrakcyjność, ale i efektywność procesu nauczania.

Pierwszym, niesłychanie prostym, ale efektownym narzędziem jest online timer. Może on posłużyć jako stoper odmierzający czas krótkiej rozgrzewki językowej na początku zajęć albo rozmów podsumowujących materiał z lekcji. Można wykorzystać go przy metodzie speed datingu, pracy w grupach czy pracy z podręcznikiem. Zaletą online timera jest fakt, że nauczyciel może go samodzielnie modyfikować, zmieniając czas i melodię. Oto link do przykładowego timera stworzonego przeze mnie: https://goo.gl/KMUyao. Takie narzędzie nie tylko zainteresuje uczniów, ale i skutecznie zwiększy dynamikę zajęć.

Drugie narzędzie, które nauczyciele mogą w prosty sposób stworzyć również za pomocą strony clastools.net, to random picker  tj. „koło fortuny”. Może być ono wykorzystane np. do przydzielania uczniom pewnych zadań (jeśli w kole umieścimy polecenia) lub też do wyboru uczniów (jeśli umieścimy tam ich imiona czy nazwiska). Oto przykładowe koło fortuny z czasownikami w języku rosyjskim, które po wylosowaniu należy odmienić w czasie teraźniejszym: https://www.classtools.net/random-name-picker/32_dTc5Uf. Zastosowanie koła fortuny wprowadza element zaskoczenia i może urozmaicić liczne zadania.

Trzecim narzędziem angażującym uczniów w zajęcia są kody QR. Dzięki użyciu bezpłatnych generatorów kodów qr dostępnych w sieci nauczyciel może zakodować dla uczniów dowolną treść. Uczący się zaś, wykorzystując pobrane wcześniej na smartfony skanery kodów, odczytują polecenia. Taki charakter może przyjąć nawet cała lekcja, kiedy celem jest utrwalenie i powtórzenie pewnych wiadomości. W ten sam sposób można też przeprowadzić test – np. uczniowie dostają zakodowane słówka, które następnie muszą przetłumaczyć na język rosyjski. Przygotowanie takiego sprawdzianu nie zajmuje znacznie więcej czasu niż tradycyjnego, a jest wyrazem kreatywności i nieszablonowości nauczyciela.

Wszystkie zaprezentowane narzędzia wykorzystuję na zajęciach bardzo często. Są ciekawe, zaskakujące i szybkie w swej obsłudze, a ich dodatkową zaletą jest fakt, że dadzą się zastosować także na lekcjach stacjonarnych.