Usługi edukacyjne


  • Oferuję kursy języka polskiego jako obcego (ogólnego i branżowego) oparte na materiałach autorskich oraz dostępnych na rynku. Uczę na wszystkich poziomach (A1-C2) kursantów z rozmaitych krajów. Przygotowuję do egzaminów certyfikatowych. Prowadzę lekcje online z wykorzystaniem platform edukacyjnych lub stacjonarne kursy intensywne.
  • Oferuję kursy języka rosyjskiego (ogólnego i branżowego) oparte na materiałach autorskich oraz dostępnych na rynku. Uczę na poziomach A1-B2. Przygotowuję do matury i egzaminów certyfikatowych. Prowadzę lekcje online z wykorzystaniem platform edukacyjnych lub stacjonarne kursy intensywne.
  • Oferuję szkolenia z zakresu metodyki nauczania języków obcych, e-learningu oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Usługi filologiczne


  • Wykonuję tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język rosyjski oraz odwrotnie. Proponuję również tłumaczenia ustne konsekutywne.
  • Wykonuję korekty językowe tekstów i redakcje w dwóch językach – polskim i rosyjskim. Współpracuję z wydawnictwami, firmami i klientami indywidualnymi.
  • Oprócz tworzenia materiałów dydaktycznych na własne potrzeby lektorskie, tworzę je również na zamówienie. Jestem autorką kilku kontentów do zdalnych kursów języka polskiego jako obcego.